PREGUNTES

Resposta:

L’adreça de subministrament és la del lloc on hi ha físicament el comptador, l’adreça on es proporcionarà el subministrament elèctric.

Back To Top