PREGUNTES

Resposta:

A la factura, veuràs que el preu s’ha incrementat pel valor corresponent al finançament d’aquest servei.

D’altra banda, atès que el valor del servei depèn de la demanda prevista, la REE podrà revisar els imports i ajustar-los en funció de variacions en la demanda i/o el valor final del cost del servei. Així mateix, les subhastes es realitzaran cada any, situació que farà canviar el cost d’aquest servei.

Back To Top