PREGUNTAS

Resposta:

Na factura, vostede verá que o prezo se incrementou polo valor correspondente á financiamento deste servizo.

Por outro lado, dado que o valor do servizo depende da demanda prevista, a REE poderá revisar os importes e axustalos debido a variacións na demanda ou o valor final do custo do servizo. Así mesmo, as puxas realizaranse cada ano, algo que fará cambiar o custo de dito servizo.

Back To Top