PREGUNTAS

Resposta:

O CUPS ven a designar o Código Universal de Punto de Subministro. Este código consiste nun número único co que se identifica o punto de subministro de electricidade ou gas natural do consumidor.

A súa composición consta de dúas siglas iniciais de identificación do país e máis de 20 caracteres entre números e letras.

Back To Top