PREGUNTAS

Resposta:

Para solicitar la baixa definitiva do seu subministro, que inclúe a retirada de contador, é necesario que aporte a fotocopia do seu DNI e faga a solicitude por escrito. Se o titular faleceu, teríase que aportar a fotocopia do certificado de defunción e o documento que acredite a titularidade do inmoble.

Back To Top