PREGUNTAS

Resposta:

O CUPS aparece indicado ao comezo das facturas e serve para dar unha identificación clara do seu subministro, pois este número non varía cos diferentes cambios contractuais.

Back To Top