PREGUNTAS

Resposta:

Este é un fondo creado polo Goberno de España, que ten como obxectivo por en marcha mecanismos de apoio económico, asistencia técnica, formación e outras medidas. Todas elas deben redundar nun aforro global de enerxía para España.

Aplícase en forma de cota a cada comercializadora, en función da enerxía que vende.

Back To Top