PREGUNTAS

Resposta:

A potencia máxima que pode contratar é a que lle permite o seu CIE. Non obstante, volvendo ao mencionado noutras preguntas, para pescudar a potencia que debe contratar débese ter en conta as súas necesidades de subministro. Para isto, pode consultalo con ATLAS ENERGIA ou co seu instalador de confianza.

Back To Top