PREGUNTAS

Resposta:

Este importe representa un porcentaxe moi pequeno da factura na maioría dos clientes. Isto quere dicir que apenas o vai percibir. O valor non oscilará ata a seguinte revisión de prezos do seu contrato.

Back To Top