PREGUNTAS

Resposta:

Continuará facéndoo a mesma empresa que ata agora, é dicir, a súa empresa distribuidora. Este tipo de servizos non entra dentro da xurisdición das comercializadoras, cando menos non en canto a execución.

Back To Top