PREGUNTAS

Resposta:

messages

A nova normativa cambia a forma na que se financia este servizo, cuxo custo será soportado pola demanda, é dicir, polos clientes. É un servizo controlado por Red eléctrica de España para asegurar, en todo momento, a estabilidade do sistema eléctrico español.

Back To Top