PREGUNTES

Resposta:

Aquest servei consisteix en la remuneració que perceben un seguit de grans consumidors d’energia pel fet d’estar disposats a no consumir en moments puntuals d’alta demanda del sistema.

La nova normativa canvia la forma en què es finança aquest servei, el cost del qual serà suportat per la demanda, és a dir, pels clients. És un servei controlat per la xarxa elèctrica d’Espanya per assegurar, a cada moment, l’estabilitat del sistema elèctric espanyol.

Back To Top