PREGUNTES

Resposta:

La tarifa de discriminació horària és en dos trams de facturació diferents, segons l’hora en què es consumeixi el subministrament elèctric.

Els preus s'estableixen en dos períodes, els anomenats vall i punta, que s’adapten als canvis d’hora d’hivern i estiu.

El principal avantatge que mostra aquesta tarifa és que si el consum és del 60% o més elevat en el període vall, es poden aconseguir estalvis de fins a un 40%.

Back To Top