PREGUNTES

Resposta:

Per sol·licitar la baixa definitiva del teu subministrament, que inclou la retirada de comptador, has d’aportar la fotocòpia del teu DNI i fer la sol·licitud per escrit. Si el titular ha mort, s’hauria d’aportar la fotocòpia del certificat de defunció i el document que acrediti la titularitat de l’immoble.

Back To Top