PREGUNTAS

Resposta:

Si. Pode solicitar un aumento ou diminución da súa potencia contratada, sempre tendo en conta que só está permitida unha diminución por ano. Debe saber que, na primeira factura posterior ao cambio, se lle cobrarán os custos asociados a esta modificación.

Back To Top